Nytt byggarbete åt Bravida VS

Bravida VS ska byta vattenledningar och relina avloppsledningar i åt Fastighets AB LE Lundberg i Kv Ödlan.

Rohm har fått förtroendet att utföra byggnadsarbetena åt Bravida VS.

Entreprenaden påbörjas under våren 2019 och färdigställs 2020.

Rohms produktionsledare är Tomas Lindh.