Ombyggnad åt SBAB Bank

SBAB Bank flyttar till tillfälliga lokaler under tiden deras befintliga lokaler i Kv Mercurius byggs om.

Vi har fått förtroendet att bygga tillfälliga lokaler åt SBAB Bank i Kv. Vänersnipan Karlstad.

Entreprenaden ska vara färdig 30/6 2019.

 

Rohms produktionsledare är Anders Lindh