Ombyggnation av Dagvinden

På uppdrag av Karlstad Dagvinden 1 utför Rohm & Co ombyggnation av butikslokaler på Örsholmen i Karlstad. Lokalen, som mäter 800 m2, ska fortsättningsvis användas för försäljning av bland annat arbets- och skyddskläder. Arbetet slutförs i december 2018.