Samarbetet med Fastighets AB LE Lundberg fortsätter

Rohm fortsätter att utföra ombyggnader åt Lundbergs i kv Jägaren. Ny hyresgäst är KPMG som flyttar in i de nya lokalerna under november.

Rohms produktionschef är Tomas Lindh.