Änglagården

Samarbetet med Karlstads Pastorat fortsätter

Rohm och Karlstad Pastorat undersöker möjligheten att tillskapa ytterligare en avdelning hos Änglagårdens Förskola på Råtorp i Karlstad.

Rohms projekteringsledare är Ulf Bemler och Rohms produktionschef är Anders Lindh.