Preferens pingviner

Test av utrymningsvägarna

Som ett led i Rohm & Co:s kvalitetsarbete genomförs regelbundet egenkontroll för att säkerställa att utrymning fungerar enligt gällande krav.

Räddningstjänsten besökte därför nyligen nybyggda Konstruktören på Norrstrandsgatan 67 där man med hjälp av stegbil testade utrymningsvägarna.