Välkommen Monica

Vi hälsar vår nya ekonom välkommen. Monica Hed Dahl kommer närmast från en tjänst på Karlstads universitet.