Vi stödjer Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med frågor som kan bidra till en bättre svensk skola.

Stiftelsen, som grundades 2015, fokuserar på att förse landets skolor med kostnadsfria undervisningsmaterial inom aktuella områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Verksamheten finansieras till stor del av stödmedlemsskap från bland annat företag.

Ett av stödföretagen är Rohm & Co.