Historien om Rohm & Co

Rohm & Co är ett lokalt familjeföretag från Karlstad, bildat av Kjell-Åke Rohm 1975. Företaget har över tid utvecklats och expanderat men har också genomgått ett antal ägarskiften.

Redan under 1980-talet förändras den ursprungliga ägarbilden då lokalt välkända Wermlands Invest under en period ansvarar för driften av företaget.

1993 återtogs ägandet av Kjell-Åke Rohm tillsammans med Arne Bengtsson och Bengt Davidson. Året därefter lämnar Kjell-Åke Rohm företaget för annan verksamhet. Företaget delades därefter upp i två verksamhetsgrenar under namnen Rohm & Co Bygg AB samt Rohm & Co Förvaltning AB med Arne Bengtsson och Bengt Davidson som ägare.

Nästa ägarförändring inträffar 1998 då Jarle Sjöberg och Christer Axelsson går in som delägare i Rohm & Co Bygg AB. Verksamheten expanderar sett till både omsättning och personal. 2015 ansluter Ulf Bemler till bolaget och år 2017 blir han även delägare i företaget. År 2021 blir Tomas Lind delägare i företaget. År 2022, två produktionsgrupper bryts ut och bildar ett nytt företag med Ulf Bemler och Tomas Lind i spetsen.

I dag drivs Rohm & Co Bygg AB med entusiasm och god kamratskap av Jarle Sjöberg och Christer Axelsson.

Vi finns i egna lokaler på Pelletsgatan 7 i Karlstad i en fastighet som byggdes av ROHM & CO i mitten av 1980-talet.

      Rohm och Co tidslinje