Ombyggnation av Dagvinden

På uppdrag av Karlstad Dagvinden 1 utför Rohm & Co ombyggnation av butikslokaler på Örsholmen i Karlstad. Arbetet pågår under hösten och slutförs i december 2018.

Läs mer