Rohm & Co - din byggare i Värmland

Rohm & Co Bygg är ett lokalt byggföretag riktat mot den professionella marknaden. Vi utför ny- och ombyggnation av bostäder och kontor men är också en kvalificerad partner för kunder inom handel, industri och offentlig verksamhet.
Flertalet av våra kunder finns i Karlstad och övriga Värmland men vår byggkompetens uppmärksammas allt oftare även i andra delar av Sverige.

"Vi möter kunder, leverantörer och partners med respekt, ärlighet och trevligt bemötande. Vi engagerar oss hårt i uppgiften och tar ansvar för att slutföra det vi lovat. 

Affärsidé

Rohm & Co är ett lokalt byggföretag med inriktning mot den professionella byggmarknaden.

Vi är starka anhängare av ett öppet och ärligt samarbetsklimat oavsett om projektet avser samverkansentreprenader, totalentreprenader med partnering som arbetssätt eller traditionella total- och utförandeentreprenader.

Varje länk i byggkedjan

I dialog med våra kunder tar vi ett helhetsansvar för hela byggkedjan. Vi medverkar aktivt i berednings- och budgetarbetet, koordinerar med kompetenta underentreprenörer och ställer erfarna hantverkare till förfogande för varje steg i byggprocessen.  

Vi gillar kunder som ställer krav

På Rohm & Co jobbar vi ofta och gärna med kunder som vet vad de vill ha. Vi bygger och renoverar bostäder för professionella beställare som fastighetsägare, bostadsbolag och exploatörer. Vi är också en erfaren och pålitlig partner till kommuner och privata företag vid uppförandet av kontor, butiker och industrilokaler.

Eget snickeri

I vårt eget snickeri bearbetas det som kräver det lilla extra. Vi bygger måttanpassade inredningsdetaljer för kök och andra krävande utrymmen men också fönster, dörrar och trappor. 

Noggrann kontroll i eget verksamhetssystem

I vår egen verksamhetshandbok samlas riktlinjer för vårt löpande miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Verksamhetssystemet uppfyller kraven enligt SS-ISO 14001 (miljö), AFS 2001:1 (arbetsmiljö) samt tillämpbara delar av SS-ISO 9001 (kvalitet).

Viktiga kunder


Tingvalla invest logga

 

 

 

 

 

Organisation och ägande

Rohm & Co Bygg AB tillhör en företagsgrupp som vid sidan av byggverksamheten också innefattar Rohm & Co Fastighets AB.