Det är mycket som talar för Rohm & Co

För Rohm & Co:s kunder är sällan storleken det viktiga. Bra och långsiktiga relationer byggs istället kring förtroende, kunskap och en orubblig vilja att alltid göra ett bra jobb. Vårt arbetssätt är djupt rotat och vår värdegrund ger oss tydliga riktlinjer för hur vi ska uppfylla våra kunders krav.

Kunniga hantverkare

Skickliga hantverkare gör ett bra arbete. Svårare än så är det inte. Vi har därför jobbat hårt och länge för att knyta till oss kunniga yrkesmän som vi kan lita på gör sitt jobb.

Byggkompetens och erfarenhet genomsyrar hela verksamheten, från projektering och planering till det att sista spiken är islagen. Med yrkesskickliga medarbetare kommer kvalitet, trygghet och kostnadseffektivitet på köpet.

Hög kvalitet

Kvalitet går som en röd tråd genom det mesta av det vi gör. Kvalitetsbegreppet är noggrant definierat för att möta kunden i rätt tid, på rätt plats och med rätt pris.

Kvalitet måste samtidigt alltid vara en färskvara. Våra kvalitetsmål och rutiner uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att vår målbild överensstämmer med kundernas. 

Bra relationer

Vi möter kunder, leverantörer och partners med respekt, ärlighet och trevligt bemötande. Vi engagerar oss hårt i uppgiften och tar ett ansvar för att i tid slutföra det vi lovat. 

 

God laganda

Arbetsmiljön är viktig, inte bara för våra medarbetare utan också för slutresultatet av det vi gör.

På en bra arbetsplats är säkerheten viktig men också trivseln, kamratskapen och möjligheterna att utvecklas. Rohm & Co ska vara ett företag där du tycker om att gå till jobbet och känner stolthet över ditt arbete.