Personalen är vår viktigaste resurs

Personalen har en avgörande betydelse för det vi presterar. För att möta dagens, likväl som framtidens, rekryteringsbehov är vi därför ständigt öppna för kontakter med kunniga yrkesmän som söker nya utmaningar.

Laganda

Rohm & Co är en växande aktör på den värmländska byggmarknaden. Vi har samtidigt varit noga med att bevara vår lokala förankring och vår småföretagaratmosfär. Atmosfären och ”lagandan” är viktig. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och tycka om att gå till jobbet.

Medinflytande

Som medarbetare på Rohm & Co har du goda möjligheter att påverka din arbetssituation. Arbetet är omväxlande och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningarna för egen utveckling.

Säkerhet

Säkerhet är en huvudfråga. Vi ägnar mycket tid och kraft åt att skapa rutiner som säkerställer en bra arbetsmiljö och minimerar risken för arbetsskador och olyckor.

Arbetsansökan


Välkommen att skicka in din ansökan till info@rohmbygg.se

Vid eventuella frågor kontakta vår VD Jarle Sjöberg. 

Jarle Sjöberg, VD
Mail: jarle@rohmbygg.se
Telefon: 070-419 10 09