Välkommen

Rohm & Co Bygg AB
Org nr 556565-9363
Pelletsgatan 7
652 21 Karlstad

info@rohmbygg.se

Fakturaadress:
Rohm & Co Bygg AB
Pelletsgatan 7
652 21 Karlstad

Fakturamail: faktura@rohmbygg.se

Vår personal

Jarle Sjöberg

VD / Projektledning
Mob. 070-419 10 09
jarle@rohmbygg.se

Christer Axelsson

Projektledning
Tel. 070-419 10 04
christer@rohmbygg.se

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Ekonom
Mob. 079-333 01 96
bjorn@rohmbygg.se