Kvalitet

Kvalitet är en av våra absoluta nyckelfrågor. I vår kvalitetspolicy beskrivs målen med kvalitetsarbetet samt hur vi ska nå dem. Kvalitetsbegreppen och dess innebörd finns också noggrant definierade i vår Verksamhetshandbok.

Kvalitetspolicy

Rohm & Co Bygg AB arbetar i eget kvalitetssystem som motsvarar kraven enligt SS-ISO 9001.

Med kvalitetssystemets hjälp ska vi tillgodose kundernas behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.

Begreppet byggmästarkvalitet betyder att våra åtaganden utförs:

  • i rätt tid
  • på rätt plats
  • till rätt pris

med respekt för kundens förväntningar.

Så när vi våra kvalitetsmål

Tydliga rutiner ska säkerställa att företagets kvalitetsmål tas fram, beslutas och följs upp. VD ansvarar för att detta utförs.

  • Ledningsgruppen fastställer kvalitetsmålen en gång per år. Målen dokumenteras i protokoll.
  • Uppföljning genomförs fortlöpande. Vid behov kan målen ändras.
  • Alla anställda ska informeras om uppsatta kvalitetsmål.
  • Egenkontroll ska alltid utföras och blankett ska fyllas i och signeras av ansvarig person.