Brygga Fryksta Station Kil

I vårt ramavtal med Kils Kommun har vi fått förtroendet att renovera bryggan vid Fryksta Station.

Arbetet beräknas bli klart under våren 2019.

 

Produktionsansvarig för entreprenaden är Christer Axelsson