Kappahl Duvan bygger om

Rohm har fått förtroendet att utföra hyresgästanpassning i KappAhls lokaler, där nya affärsytor öppnas upp i anslutning till butikens befintliga utrymmen. Beställare är Stadsrum Fastigheter Karlstad AB. Anpassningen startar omgående och skall vara färdig under mars 2019.