Samarbetsavtal mellan Willhem och Rohm & Co Bygg AB

Willhem och Rohm har tecknat ett samarbetsavtal gällande Kv. Glasberget 23 i Karlstad. Parterna ska gemensamt undersöka möjligheten att tillskapa ett nytt bostadshus innehållande ca 60 st lägenheter.

Bedömningen är att ett antagande av detaljplanen bör ske inom kort och vinna laga kraft under Q1 2019.

Rohms projektledare är Ulf Bemler.