Projekt 2

Espressohouse Karlstad

Kund: Gallerian Karlstad Centrum KB

Av Gallerian Karlstad Centrum KB fick Rohm & Co uppdraget att bygga om lokalen för Espressohouse i 15Huset i Karlstad. Arbetet utfördes mellan januari och april 2018.

Projektbenämning: Espressohouse

Ort: Karlstad

Omfattning: Ombyggnad av cafélokal

Kund: Gallerian Karlstad Centrum KB

Byggtid: januari - april 2018