Hyttan 12

HYTTAN 12

Kund: KB Mötesplatsen, Storebrand Fastigheter AB

På uppdrag av Storebrand Fastigheter AB gör vi en nybyggnation av en ny nätstation samt ett nytt soprum.

 

Projektbenämning: Hyttan 12, Tage Erlandergatan 8
Ort: Karlstad
Omfattning: Nybyggnation av en Ny nätstation & soprum.
Kund: KB Mötesplatsen, Storebrand Fastigheter AB
Byggtid: 2020-20