Byggnation för Kils Pastorat

Kund: Kils Pastorat

För Kils Pastorat utförs byggnation av olika slag på två kyrkbyggnader.

Hos "Stora Kils Kyrka" bygger vi ett helt ny maskinförråd för verksamhetens underhållsmaskiner.

Samtidigt utför vi renovering, takbyte och målning av fasader på fastigheten "Närhetens Kyrka" i Kil.


Projektbenämning:
Byggnation för Kils Pastorat

Ort: Kil

Omfattning: Byggnation, renovering, takbyte, fasadmålning.

Kund: Kils Pastorat

Byggtid: 2019

Byggnation för Kils Pastorat

Klicka för större bild

Byggnation för Kils Pastorat

Klicka för större bild

Byggnation för Kils Pastorat

Klicka för större bild

Byggnation för Kils Pastorat

Klicka för större bild

Byggnation för Kils Pastorat

Klicka för större bild

Byggnation för Kils Pastorat

Klicka för större bild