Willhem lightlyft

Kund: Willhem

Rohm utför för kunden Willhem lightlyft i 4-7 lägenheter i månaden runtom i Karlstad med omnejd. Det handlar bl.a. om byte av kök, renovering av badrum och byte av tamburdörrar.

Projektbenämning: Lightlyft

Kund: Willhem

Omfattning: 4-7 lägenheter i månaden

Byggtid: Kontinuerlig

Kontaktperson: Christer Axelsson