Fredsgatan 3A-3B

Kund: Wermland Invest

Rohm utförde för Wermlands Invest en ombyggnation mellan maj 2013 och november 2014 på Fredsgatan 3A och 3B i kvarteret Trätälja 10. Här genomfördes ombyggnad av lokaler och lägenheter samt påbyggnad av en våning på 2843 kvm, där lägenheter utgör 1305 kvm, butiker och restauranger 608 kvm och kontor 930 kvm.

Projektbenämning: Fredsgatan 3A - 3B

Ort: Karlstad

Omfattning: Ombyggnation, påbyggnad 2843 kvm

Kund: Wermlands Invest

Byggtid: Maj 2013 - november 2014

 

Fredsgatan 3A-3B

Klicka för större bild

Fredsgatan 3A-3B

Klicka för större bild